Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
23. 4. 2018
Številka objave: 
430-1/2018-11
Rok oddaje: 
4. 5. 2018
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
PONOVNO ODPIRANJE KONKURENCE

Datum: 23. 4. 2018

Številka: 430-1/2018-11

 


ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

V skladu z 11. točko Razpisne dokumentacije za sukcesivno nabavo živil za potrebe šolske prehrane Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje junij-avgust 2018 za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

 Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

 Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

 Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do petka, 4. 5. 2018 na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

 O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 11. 5. 2018.

  

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica