Get Adobe Flash player
Domov

Javna naročila

Splošni podatki
Datum Objave: 
23. 4. 2018
Številka objave: 
430-1/2018-11
Rok oddaje: 
4. 5. 2018
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
PONOVNO ODPIRANJE KONKURENCE

Datum: 23. 4. 2018

Številka: 430-1/2018-11

 


ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

V skladu z 11. točko Razpisne dokumentacije za sukcesivno nabavo živil za potrebe šolske prehrane Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje junij-avgust 2018 za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

 Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Splošni podatki
Datum Objave: 
26. 2. 2018
Številka objave: 
430-1/2018-6
Rok oddaje: 
1. 3. 2018
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 26. 2. 2018

Številka: 430-1/2018-6

 
ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN000018/2017

 

V skladu s točko 2.2. Dokumentacijeza sukcesivno nabavo ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane vas vabimo k predložitvi predračuna za dobavo.

Splošni podatki
Datum Objave: 
25. 1. 2018
Številka objave: 
430-1/2018-1
Rok oddaje: 
9. 2. 2018
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 25. 1. 2018

Številka: 430-1/2018-1

 
ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

Splošni podatki
Datum Objave: 
8.11.2017
Številka objave: 
430-1/2017-25
Rok oddaje: 
23. 11. 2017
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 7. 11. 2017

Številka: 430-1/2017-25

 


ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

Splošni podatki
Datum Objave: 
4. 5. 2017; 31. 5. 2017
Številka objave: 
JN004744/2017-B01; popravek JN004744/2017-K01
Rok oddaje: 
12. 6. 2017
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane