Get Adobe Flash player
Domov

OBVESTILO o tekmovanju za devetošolce iz znanja angleškega jezika

 

Tekmovanje bo potekalo na treh ravneh, in to šolski, regijski in državni:

- 19. 11. 2012 (šolsko tekmovanje, ob 13. uri, traja 60 minut)

- 31. 1. 2013 (regijsko tekmovanje, ob 14. uri)

- 28. 3. 2013 (regijsko tekmovanje, ob 14. uri)

Tekmovanje je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in nadpovprečno obvladujejo ustno in pisno komunikacijo v angleščini. Tekmovalne naloge izhajajo iz učnega načrta za osnovno šolo in spodbujajo zdravo tekmovalnost. Namenjene so tudi popularizaciji jezika ter selekciji, na regionalni in državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu. 
Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Regijsko in državno tekmovanje temeljita na izbrani literarni predlogi , spodbujata veselje do branja in razvijanje bralne zmožnosti ter pisnega sporočanja. Tekmovalci lahko osvojijo bronasto, srebrno in zlato priznanje. 
Na regijsko tekmovanje se uvrstijo tiste tekmovalke in tekmovalci, ki so na šolski ravni uspešno rešili najmanj 85% nalog oz. največ 1400 tekmovalk in tekmovalcev. Na državno tekmovanje se uvrsti do 250 najboljših tekmovalk in tekmovalcev. Na šolskem tekmovanju lahko učenci osvojijo bronasto priznanje. Prejmejo ga učenci in učenke, ki so uspešno rešili najmanj 75% nalog na šolski ravni. Na regijskem tekmovanju lahko učenci osvojijo srebrno priznanje. Število dobitnikov srebrnega priznanja ne sme presegati 10 % skupnega števila tekmovalcev, vključenih v tekmovanje na šolski ravni.
Na državnem tekmovanju lahko učenci osvojijo zlato priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od skupnega števila tekmovalcev, vključenih v tekmovanje na šolski ravni. Število točk, potrebnih za pridobitev priznanj, določi Državna tekmovalna komisija, in sicer vsako leto posebej glede na število sodelujočih.
Literarna predloga za regijsko in državno raven tekmovanja iz angleščine je Charles Dickens: David Copperfield. Učenci, ki se bodo udeležili tekmovanja, morajo prebrati knjigo in se seznaniti z življenjem in delom avtorja.