Get Adobe Flash player
Domov

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Datum: 20. 1. 2017

 

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Spoštovani starši.

 

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona  o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije  v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.

Če vaš otrok ni  prijavljen na kosilo, preverite odstotek v odločbi o otroškem dodatku, ki ga dosegate.  Če je odstotek nižji od 36 %, je otrok upravičen do subvencije, vendar le v primeru, če je na kosilo prijavljen.
V primeru, če ste negotovi glede prijave, pokličite na telefon 02 8295815 šolsko pedagoginjo.

Nada Druškovič, pedagoginja