Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
12. 07. 2012
Številka objave: 
JN7558/2012
Rok oddaje: 
30. 08. 2012
Ura oddaje: 
do 11. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Osnovna šola Poljčane

Dravinjska cesta 26

2319 Poljčane

  

Številka: 244/2012

Datum: 12.07.2012

  

Naročnik Osnovna šola Poljčane je na Portalu javnih naročil dne 12.07.2012, pod številko objave JN7558/2012 ter v Uradnem listu EU, dne 17.07.2012, pod številko 225285-2012, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2) za »Sukcesivno dobavo kurilnega olja za Osnovno šolo Poljčane«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let.

 

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

  

Kontaktna oseba s strani naročnika je Vinko Zobec.

 

 

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 30. 08. 2012 do 11. ure na naslov naročnika oz. bodo do tega dne in ure oddane v tajništvu Naročnika.

Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 08. 2012 ob 12. uri v pisarni ravnateljice.

Vsaka uporaba moškega spola v besedilu te razpisne dokumentacije se enakovredno šteje za oba spola.

  

mag. Francka Mravlje, ravnateljica