Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
10. 7. 2012
Številka objave: 
JN5860/2011
Rok oddaje: 
20. 8. 2012
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 10. 7. 2012

Številka: 243/2012

  

ZADEVA: Poziv k predložitvi predračuna v okviru JN5860/2011.

 

 

V skladu z XII. točko Razpisne dokumentacije za nabava prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas pozivamo k predložitvi predračuna za obdobje september 2012-avgust 2013 (sklopi 1-7 in 11-19) oziroma september 2012-november 2012 (sklopi 8-10) za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do  ponedeljka, 20. 8. 2012 na naslovu naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 28. 8. 2012.

 

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu. V nasprotnem primeru bomo v skladu s 1. alinejo 2. odstavka XIII. točke razpisne dokumentacije vnovčili bančno garancijo.

 

Od izbranih dobaviteljev bomo dosledno zahtevali tudi izpolnjevanje 6. odstavka XIV. točke iz razpisne dokumentacije.

 

 S pozdravi.

 mag. Francka Mravlje, ravnateljica