Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
25. 4. 2013
Številka objave: 
JN 5860/2011
Rok oddaje: 
20. 5. 2013 na naslovu naročnika
Ura oddaje: 
do 12. ure
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 25. 4. 2013

Številka: 92/2013

  

ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN5860/2011.

  

V skladu z XII. točko Razpisne dokumentacije za nabava prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas pozivamo k predložitvi predračuna za obdobje junij–avgust 2013 za tiste sklope za katere smo z vami sklenili Okvirni sporazum.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Seznam prehrambenih artiklov iz sklopa 8 (Sveža zelenjava in sadje), 9 (Ekološko pridelana domača zelenjava in sadje) in 10 (Ekološko pridelano južno sadje)  najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (pod Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do  ponedeljka, 20. 5. 2013 na naslovu naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 24. 5. 2013.

  

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica