Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
28. 1. 2019
Številka objave: 
430-1/2019-1
Rok oddaje: 
1. 2. 2019
Ura oddaje: 
do 12. uer na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 28. 1. 2019

Številka: 430-1/2019-1

 


ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

V skladu z 11. točko Razpisne dokumentacijeza sukcesivno nabavo živil za potrebe šolske prehrane Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje marec-maj 2019 za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki) ali na e-pošto: vinko.zobec@guest.arnes.si.

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do petka, 1. 2. 2019 na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 7. 2. 2019.

  

 

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica