Get Adobe Flash player
Domov

Strokovni delavci 2019/20    

Učitelj/strokovni delavec

Uči predmete/področje/delovno mesto

Razrednik/


sorazrednik

Bornšek Polona

Knjižničarka; Organizator šolske prehrane; ID TIT/LUM; DSP;


 

C. Plošinjak Jelka

Razredni pouk; GOSP 6. b


5. b

Dragić Rok

LUM 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;


 

Druškovič Nada

Šolsko svetovalno delo; DSP (pedagog);


 

Golob Leonida

Razredni pouk; DSP;


1. b

Jelnikar Zakelšek Kristina

TJA 2. a, b;  3. a, b; 4. a, b; 8. a, b; N1A 1.a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; GEO 8.b;


8. b

Jerman Natek Milena

SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD;


6. b

Juhart Tanja

MAT 6. a;  8. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;  MME 8. r;  ROM 9. r.; NRA 4.‒6. r.; RAČ; DNU; DOP;


6. a

Kobale Polonca

PB5, 3. b, GOSP 6. a; Laborant;


 

Koražija Marina

SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; TJA 7. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD


8. a

Kovačič‒Fornezzi Neda

PB4 3. a;


 

Kračun Suzana

NI1 7. a, b; NI2 8. a, b; ID TIT/LUM;PB3; DSP; OŠ A. Č. Makole


8. b

Krajnc mag. Danijela

GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ


9. b

Krajnc Darja

SLJ 6. a; 8. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;   DNU; DOD; DOP; PB6;


7. a

Kralj Sabina

TIT 6. b; 8. b; LUM 6. a, b; ZGO 6. a; 9. b; DKE 7. a, b; 8. a, b;  OGL 7. r.; OGU 8. r.; OGK 9. r.; NTE 4., 5. r.;  DNU;


6. a

Leskovar Ranko

ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; IŠP; NŠP 4., 6. r.;  PB7; Plavalni tečaj 3. r.;


7. b

Mesarič Gmeiner Silva

DSP;


6. b

Mohorko Irena

PB2; ISP; ID TIT/LUM; DSP;


 

Mravlje mag. Francka

Ravnateljica


 

Oder Barbara

Razredni pouk; DSP;


3. a

Pegan Milena

Razredni pouk; PB3; DSP;


2. a

Podjaveršek Zdenka

Razredni pouk; DSP;


5. a

Robnik Tina

Razredni pouk;


2. b

Sabolič Goran

TIT 6. a; 7. a, b;  8. a, b; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; ZVE; NTE 6. r.; RVT;


9. b

Simonič Tina

TJA  5. a, b; 6. a, b; 7. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOP;


7. a

Skerbiš Mateja

Razredni pouk; PB1, 7; JV 1. r.; DSP;


1. a

Štauber Jožica

ZGO 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a; GEO 6. a, b; 7. a, b;  8. a; 9. a, b; DNU;


8. a

Ternovšek Irena

Razredni pouk; PB1; JV 1. r.;


1. b

Vantur Valerija

Razredni pouk;


4. a

Vek  Marija

MAT 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DSP;


7. b

Voglar Miran

ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; IŠP; NŠP 4., 5. r.; NŠP 5., 6.r.; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.;


9. a

Vošinek Suzana

Razredni pouk; DSP; 


4. b

Vuk Suzana

Razredni pouk; DSP;


3. b

Zidarič Nejc

Razredni pouk;


1. a

Zgubič Tatjana/Nad. Štrucl Simona

BIO 8. a, b; 9. a, b; KEM 8. a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b; DNU


9. a

Zobec Vinko

MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b;RAČ; DNU; DOP; Pomočnik ravnateljice


 

Jus Ida

Spremljevalka gibalno oviranih učencev, 75%  Šolski center Šentjur