Get Adobe Flash player
Domov | Blogi | MarinaK's blog

 

V skupnost evropskih šol, imenovani eTwinning, je vključena tudi Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane. Preko vseevropskega portala se šole med seboj povezujemo, sodelujemo, razvijamo projekte in tako izmenjujemo izkušnje.

 

V tem šolskem letu sodelujemo v projektu 15 izzivov, 15 Challanges, ki razširja in uzavešča zdrav način življenja za telo in duha. Za izvajanje sta poskrbela učitelj športne vzgoje Ranko Leskovar in učiteljica angleščine Marina Koražija. Izzivi so raznoliki in koristni za popestritev življenja najstnikov, njihovih prijateljev in tudi družinskih članov:

 

- narediti več kot 10. 000 korakov na dan,

- poskrbeti za zdrav zajtrk trikrat tedensko,

- igrati šport z loparjem,

- preživeti več časa v naravi in se tam ukvarjati s športom,

- za gibanje navdušiti nekoga, ki je premalo fizično aktiven,

- preizkusiti se v vodnem športu,

- pripraviti koreografijo in odplesati ob glasbi, ki je bila skupna za vse člane projekta,

- udeležiti se športnega dogodka kot navijač,

- igrati se z nekom, s katerim se običajno ne družiš,

- ukvarjati se s športom, ki ni tako razširjen ali športom, ki si ga prilagodiš po svojih željah,

- sodelovati v športu, ki zahteva timsko delo,

- biti športno aktiven s svojo družino,

- poslušati različno glasbo in ob njej izražati žalost, strah, srečo, presenečenje,

- naučiti se osnove prve pomoči ali narediti nekaj dobrega za sočloveka ali naravo,

- izdelati športni rekvizit iz reciklažnega materiala.

 

Učenci prihajajo iz štirih držav: Irske, Španije, Italije in Slovenije. Najprej so spoznali kraje, v katerih delujejo naše šole: Palos de la Frontera, Walkinstown, Senegallia in Poljčane. V mesecu marcu je potekala raziskava o prehrambenih, gibalnih, okoljskih in socialnih dejavnostih učencev.

 

Rezultati so pokazali, da so učenci naše šole povezani z družino, da še vedno veliko hodijo, da pa jih skoraj tretjina ne zajtrkuje. S športom se ukvarjajo nekajkrat na teden, družijo se pretežno le z nekaj prijatelji, nekaj pa jih je zapisalo, da so najraje sami. Zelo dobro so se izkazali pri vprašanju, ali ločujejo odpadke, saj so bili na tem področju najboljši med vsemi šolami. Na eni izmed sodelujočih šol kar 20% učencev meni, da sem jim recikliranje ne zdi pomembno. Glede vprašanja, koliko časa preživijo na spletu, je več kot polovica naših učencev povedala, da manj kot eno uro na dan, na ostalih šolah je prevladoval odgovor od 2 do 4 ure. Naši učenci se zavedajo, da pretirana raba telefona za zabavo in igre lahko škoduje zdravju in jemlje preveč časa. V odgovorih so si bili učenci vseh šol najbolj enotni glede vprašanja, kako pogosto pomagajo ljudem okrog sebe, saj to počnejo povsod, različna je le stopnja. Odgovora naše in italijanske šole pa sta si bila najbolj sorodna, saj je na obeh šolah tretjina otrok povedala, da to počnejo zelo radi. Zanimiv je bil tudi odgovor, da je našim učencem včasih nerodno, ko pokažejo svoja čustva, na eni izmed šol pa je kar 65 % učencev odgovorilo, da čustev ne želijo pokazati.   

 

Raziskavi so sledili tedni, ko so učenci delovali aktivno in povezovalno. Večina naših učencev je izbrala le nekaj izzivov in jih izvajala. Svoje dejavnosti so spremljali z zapisi, fotografijami in video posnetki. O njih so se pogovarjali in drug drugega navduševali, da so se odločali še za kaj novega in drugačnega.

 

Omenjene dejavnosti smo obogatili še s plakatom ob dnevu vode. S šolami smo spletno sodelovali preko TwinSpacea. Učenci so izmenjavali izkušnje in mnenja znotraj skupin, v kateri so bili člani iz vseh štirih držav. Ob skrbi za zdravje in dobro počutje znotraj svojega kroga so poskrbeli za boljše počutje tistih, s katerimi se sicer ne bi družili, za tiste, ki sami ne poskrbijo za dovolj gibanja ali zdravo prehrano, za starejše in seveda za člane svoje družine, prijatelje, sošolce. Predstavili so izzive, ki so jih najbolj sprejeli in jim posvetili največ časa ter razmišljali o pozitivnih vplivih, ki jih je projekt 15 Challanges širil med njimi.

 

Dejavnostih so učenci dokumentirali s fotografijami in kratkimi video posnetki, ki jih najdete na spletni strani https://sites.google.com/view/ouretwinningproject/home

Marina Koražija, Ranko Leskovar