Get Adobe Flash player
Domov | Blogi | MarinaK's blog

Tako kot pri angleščini sedaj lahko utrjuješ svoje znanje tudi pri slovenščini. Pojdi na željeno temo in jo odpri. Pred tabo so zanimive interaktivne vaje in pridno lahko vadiš tudi doma.


Ljudska pesem, e-gradivo

Grajski vrtnar, e-gradivo

Brižinski spomeniki

V. Vodnik: Dramilo, e-gradivo

A. T. Linhart: Županova Micka, e-gradivo

France Prešeren, spletna stran

Interaktivna naloga o Prešernu

France Prešeren, dopolni kar manjka

France Prešeren, e-gradivo

Povodni mož, e-gradivo

Turjaška Rozamunda, e-gradivo

Apel in čevljar, e-gradivo

I. Tavčar: Visoška kronika, e-gradivo

Moderna

Spletna stran o Josipu Murnu

Ivan Cankar

Lovro Kuhar – Prežihov Voranc

Niko Grafenauer: Življenje, e-gradivo

Radijska igra, e-gradivo

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/1-letnik/...

 

Zvrsti jezika, e-gradivo

 

Poišči nadpomenke

Stalne besedne zveze

Pregovori

Prevzete besede

Sopomenke

SSKJ, e-gradivo

Besedna družina, e-gradivo

Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede, e-gradivo

Stalne besedne zveze, e-gradivo

 

Glagolski čas

Vrste samostalnikov

Spol samostalnika

Zapis števnikov z besedami

Zapis števnikov z besedo

 

Stavčni členi, e-gradivo

Zložena poved, e-gradivo

 

Glasovi SKJ, e-gradivo

 

Predlogi

Predlog h ali k

Kje manjka »J«?

Poišči in popravi

Popravi napake

Pravopisne vaje

Predlog s/z

S ali Z

Velika začetnica 1

Velika začetnica 2

Velika in mala začetnica, e-gradivo

Tri pike, e-gradivo

Premi in odvisni govor, e-gradivo

 

Časovna razmerja med dejanjema

Dopolni nepopolno poved

Jezikovne in slogovne vaje

Vrste in oblike sporočil

Umetnostno in neumetnostno besedilo, e-gradivo

Subjektivno in objektivno besedilo, e-gradivo

Vrste pogovorov, e-gradivo

Poročilo, e-gradivo

Razlaga nastanka pojava, e-gradivo

Navajanje virov, e-gradivo

Intervju, e-gradivo

Nasvet strokovnjaka, e-gradivo

Pripoved o življenju osebe, e-gradivo

Reklama, e-gradivo

Opis postopka, e-gradivo

Zahvala, e-gradivo

Poštni obrazci, e-gradivo

Besedna in nebesedna predstavitev podatkov, e-gradivo

Pripoved o dogodku, e-gradivo